Môj príbeh a moja cesta – časť 4

Po vyše troch rokoch sa vám opäť prihováram tak, ako som to sľúbila. Od roku 2016 mnohí so mnou sledujete môj príbeh. V tom čase som prostredníctvom mojej právnej zástupkyne podala žalobu na RÚVZ v Leviciach, lebo som presvedčená, že súčasné znenie zákonov mi nedovoľuje hlásiť osobné údaje detí a ich rodičov, ktorí odmietli očkovanie. Za to, že som tieto osobné údaje neposkytla a za to, že som nedovolila pracovníčkam oddelenia epidemiológie nahliadať do zdravotnej dokumentácie detí
a robiť si z nej výpisky, mi uložili pokutu 7.000 eur.

Krajský súd v Nitre aj Najvyšší súd SR dali RÚVZ v Leviciach za pravdu. Požiadali sme teda o splátkový kalendár na zaplatenie vyššie uvedenej sumy, v čom nám bolo vyhovené. Prvú splátku ( 1.000 eur ) som uhradila v tomto mesiaci. Konečnú splatnosť stanovili na august 2020.

Mnohí ste mi písali, vyjadrovali podporu, verili, že uspejeme. Nestalo sa tak. Najvyšší inštitút tejto krajiny rozhodol. Ja som vás, milí rodičia, informovala, že po tomto rozhodnutí budem postupovať v súlade s ním. Vyplýva z toho, že osobné údaje budem musieť vydať, ak chcem pokojne žiť a pracovať, ak chcem svoju energiu mať na každodenné dianie, na pokojný život a nie na boj.

Zrejme v tých riadkoch v zákonoch a vyhláškach každý čítame niečo iné. Ale z rozhodnutia vyplýva, že vyhláška môže určovať povinnosti nad rámec zákona a pracovníčky hygieny môžu inštitút štátneho zdravotného dozoru použiť aj na vymáhanie osobných údajov zo zdravotnej dokumentácie, hoci nevyšetrujú žiadnu epidémiu.

Takže počkám na ohlásenú návštevu doktorky z oddelenia epidemiológie a oboznámim vás s ňou požadovaným postupom. Ďakujem vám všetkým za slová podpory, viery, za vyjadrenie dôvery.

Verím, že si vašu dôveru zachovám aj po tom, čo bude nasledovať.

S láskou a úctou vaša doktorka

MUDr. Eva Nováková
Som detská lekárka, svoje vysnívané povolanie s láskou vykonávam už 30 rokov. Každý deň chodím do práce s radosťou, uprednostňujem celostný, ľudský a predovšetkým rešpektujúci prístup k deťom aj k celým rodinám. Podporujem mamičky v ich kompetenciách, v dojčení, v zdravom stravovaní detí. Povzbudzujem rodičov vo výchove svojich detí s vnímavosťou, úctou a láskou.
Komentáre

Pridať komentár