O homeopatii

Homeopatia je metóda samoliečby pomocou malých dávok prírodných liekov. Homeopatickú metódu rozpracoval Samuel Hahnemann (1755 – 1843), homeopatianemecký lekár a profesor farmakológie. Množstvom pokusov, ktoré Hahnemann uskutočnil od roku 1792 dokázal, že každá liečivá látka pravidelne u zdravých ľudí vyvolá súbor príznakov a symptómov, ktoré sa silno podobajú tým, ktoré táto látka pomôže vyliečiť u chorého že lieky, ktorých symptomatický obraz sa najviac podobá obrazu danej choroby, s najväčšou pravdepodobnosťou vyvolajú liečebnú odozvu, ktorá prípad samovoľne dokončí bez ďalších zásahov.

Vonkajšia manifestácia choroby už predstavuje intenzívnu snahu organizmu vyliečiť sa a podobný liek pôsobí tým, že túto snahu organizmu nejakým spôsobom podporuje. Pre svoju metódu použitia liekov schopných napodobniť chorobu ako celok alebo s ňou rezonovať, použil termín „homeopatia“.

Homeopatia je obdivuhodne bezpečná a účinná metóda na širokú škálu bežných problémov. Presne ju vystihuje Hahnemanov „zákon podobnosti“ teda similia similibus curentur – nech sa podobné, lieči podobným.

Z každej surovej liečivej látky sa stane homeopatický liek pravidelným riedením a pretrepávaním v rozpúšťacom alebo tuhom médiu. Rastlinné lieky sú najprv rozdrtené alebo macerované v určitom množstve 95% liehu, potom sú pravidelne pretrepávané a uložené. Zvyšná tekutina zliata z hmotnej usadeniny je známa ako „materská tinktúra“.
Rovnaký postup sa používa aj u zvieracích liekov, nosód a všetkých ostatných, ktoré sú rozpustné v alkohole. Látky v alkohole nerozpustné napríklad kovy alebo rudy sa drtia na prášok a riedia sa s mliečným cukrom, až kým nie sú rozpustené popísaným spôsobom.
Výsledná tinktúra sa potom ďalej riedi alkoholom alebo mliečnym cukrom podľa jednej z dvoch štandardných stupníc. V decimálnej škále alebo v centizimálnej škále.

Homeopatické lieky sú nádherne bezpečné, úsporné, ich užívanie je ľahké a pôsobenie je jemné, pričom vážnych alebo dlhodobých nežiadúcich efektov je pozoruhodne málo. Účinok liečby býva spočiatku jemný, ale rýchly, dôkladný a dlhotrvajúci, vyžaduje nepravidelné opakovanie dávok a predstavuje minimálne riziko chronickej závislosti na lieku. Homeopatia však nie je všeliekom na všetky choroby. Je to zložité a náročné umenie, a dokonca aj po rokoch praxe bude musieť niekedy aj skúsený homeopat vyskúšať niekoľko rôznych liekov, kým docieli zjavného výsledku.

Starostlivosť o vlastné zdravie má zmysel do tej miery, že zdravie aj choroba sú prežívané ako procesy sebapoznania. Aj napriek tomu, že nemôžeme vedieť, čo sa s nami má stať v budúcnosti, môžeme si veriť v tom, že sa naučíme všetko, čo v danú chvíľu potrebujeme vedieť.

MUDr. Eva Nováková
Som detská lekárka, svoje vysnívané povolanie s láskou vykonávam už 30 rokov. Každý deň chodím do práce s radosťou, uprednostňujem celostný, ľudský a predovšetkým rešpektujúci prístup k deťom aj k celým rodinám. Podporujem mamičky v ich kompetenciách, v dojčení, v zdravom stravovaní detí. Povzbudzujem rodičov vo výchove svojich detí s vnímavosťou, úctou a láskou.
Komentáre