Potrebuje vaše dieťa logopéda?

V poslednej dobe sa zdá, že stále viac detí potrebuje logopéda, pretože majú ťažkosti s vyjadrovaním. O tom, ako by mal vyzerať správny hlasový prejav dieťaťa od novorodeneckého po predškolský vek sa dočítate nižšie. Dôležité je ale nezabúdať na to, čo by malo platiť stále – pred každou tabuľkou má prednosť jedinečnosť a individualita každého dieťaťa. Nemôžeme porovnávať deti bez toho, aby sme porovnávali ich rodičov. Niektorí komunikujú so svojom dieťatkom viac, iní menej. Deti sa v tomto období môžu naučiť len tomu, čo majú možnosť vidieť, odpozorovať, počuť. Potrebujú mať možnosť si reč nacvičovať a mať to umožnené. Napríklad také písmenko L. Deti si ho trénujú vyplazovaním jazýčka, vystrkovaním von. Len to skúste a povedzte si ho…Kam zamieril váš jazyk? Koľkokrát ale počujú: „Schovaj ten jazyk, to sa nepatrí. Nevyplazuj ho lebo ti ho odtrhnem.“ A za pár rôčkov už sa rodičia trápia, že chodia k logopédovi a doma nacvičujú s dieťaťom to, čo v istom veku chcelo robiť spontánne. Deti robia mnohé veci inštinktívne s jasným cieľom a ak nám to hneď nie je jasné, tak ich stačí chvíľu nechať a pozorovať. Možno sa nám po pár dňoch rozsvieti a pochopíme, aké sú tie naše deti dokonalé.

4. – 6. týždeň: Krik, mrnkanie, vyjadrovanie sa pomocou jednoduchých spoluhlások.

6. mesiac: Pridávajú sa ďalšie zvuky, dieťa špúli pery, vznikajú typické zvuky ako „blm“, „tu“.

7. mesiac: Opakovanie slabík, napr. tata, deda, baba. Je dôležité s dieťatkom komunikovať a rozprávať sa s ním.

8. mesiac: Obdobie žvatlania, dieťa zo seba vydáva množstvo zvukov a slabík.

10. mesiac: Dieťa dokáže opakovať jednoduché slovíčka, špúli ústočká.

1. rok: Samostatne tvorí základné dvojslabičné slovíčka, rozumie pokynom ako: „ukáž, aký si vysoký“, „urob ťap ťap“, „urob pá pá“…

1,5 roka: Dieťa bezproblémovo gestikuluje, tvorí jednoslovné vety, jeho zafarbenie hlasu má niekoľko rovín.

2 roky: Dieťa pozná v priemere 50 slov. V tomto období je dôležitá hlavne správna výslovnosť, rodičia by mali správne artikulovať a dieťaťu opisovať všetko, čo vidia.

2,5 roka: Dieťa má tendenciu tvoriť vety s podstatnými menami v prvom páde a slovesami v infinitíve napr. „Mama hajať“. Je dobré ich opraviť, aby sa učilo správnemu tvoreniu viet.

3 roky: Prudký rozvoj reči. Typickou otázkou dieťaťa je „Prečo?“ Dieťa sa učí viesť dialóg.

4 roky: Slovnú zásobu dieťaťa tvorí 2000 až 2500 slov. Dieťa používa vetné celky, dokáže recitovať jednoduché verše. Malo by vedieť správne vyslovovať hlásky Ď, Ť, Ň.

Predškolský vek: Obdobie zdokonaľovania. Dieťa sa naučí správne vyslovovať hlásky K, G, L a nakoniec aj R. Pred nástupom do školy by už mala byť výslovnosť v poriadku.

Zdroj: MF DNES, 18. September 2009

Komentáre