Rodič má právo ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa

Vážení rodičia,

s rozbiehajúcim sa novým školským rokom opäť v ordináciách riešime problematiku ospravedlňovania neprítomnosti žiaka/ študenta na vyučovaní.

Dávam vám do pozornosti Zákon č. 245/2008 Zbierky zákonov, paragraf 144, odsek 10, v ktorom sa hovorí, že:

„Rodič ako zákonný zástupca dieťaťa má právo ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní zo zdravotných dôvodov v trvaní 3 dní.“

Ide o ľahké zdravotné ťažkosti, napríklad zvýšená teplota, nádcha, pokašliavanie, tráviace ťažkosti, menštruačné bolesti…ktorých príčinu rodič pozná, vie si ich vysvetliť a pozná bežne dostupné riešenia týchto ťažkostí. Často postačí pokoj dieťaťa (spánok, oddych v posteli, ľahká strava alebo cielená diéta, znižovanie teploty fyzikálnymi spôsobmi, vitamíny, bylinné čaje, esenciálne oleje najvyššej terapeutickej kvality, čerstvý vzduch, láskavá blízkosť rodičov alebo starých rodičov…) a o 1 – 3 dni je dieťa v poriadku.

Rodič má právo tieto dni písomne ospravedlniť a súčasne podpísať čestné vyhlásenie, že u jeho dieťaťa sa neprejavujú žiadne znaky ochorenia.

Podľa zákona až na 4. deň, ak ťažkosti neustupujú, je rodič povinný navštíviť s dieťaťom lekára.

Aj v takom prípade lekár napíše po chorobe ospravedlnenku až od 4. dňa, pretože prvé tri dni ospravedlní rodič.

Milí rodičia, uplatňujme si svoje práva a pomôžme tým informovať pedagógov aj ďalších rodičov. Predídeme tým preplneným čakárňam, ochránime nie choré deti pred rizikom získania vážnejšej infekcie počas zbytočného pobytu v čakárni, nám, pediatrom tým pomôžete svoje sily a čas venovať deťom, ktoré naozaj potrebujú vyšetrenie.

Začnime takto spoločne postupovať v tomto novom školskom roku.

MUDr. Eva Nováková
Som detská lekárka, svoje vysnívané povolanie s láskou vykonávam už 30 rokov. Každý deň chodím do práce s radosťou, uprednostňujem celostný, ľudský a predovšetkým rešpektujúci prístup k deťom aj k celým rodinám. Podporujem mamičky v ich kompetenciách, v dojčení, v zdravom stravovaní detí. Povzbudzujem rodičov vo výchove svojich detí s vnímavosťou, úctou a láskou.
Komentáre

Pridať komentár