Zákony liečby

Klasická homeopatia študuje totalitu symptómov anatomicky aj historicky. Študuje poradie, v ktorom sa symptómy objavujú, skupiny symptómov, ktoré sa objavujú a miznú spoločne a vzťah každej skupiny k celkovému zdraviu a fungovaniu pacienta. Homeopatia má schopnosť osloviť celý energetický sytém pacienta a sledovať ho v čase.

Štyri smery, ktorými sa symptómy v priebehu liečby či zotavovania obvykle pohybujú alebo preskupujú:

  • zhora dole, od hlavy, horného konca tela, smerom k nohám, ku spodnému koncu
  • zvnútra von, z centrálnych alebo vnútorných častí do ostatných, povrchovejších, vonkajších alebo obvodových
  • od dôležitých orgánov k orgánom životne menej dôležitým, z hlbších, dôležitejších alebo vnútorných štruktúr k ďalším menej dôležitým alebo menej nepostrádateľným
  • v opačnom poradí, ako sa objavovali počas pacientovho života, od tých najčerstvejších k najstarším

Je to liečebná koncepcia, v ktorej zaujíma prvoradé miesto:

  • Reakčný potenciál pacienta
  • Individualizácia liečebnej stratégie
  • Rešpektovanie človeka v jeho celistvosti

Hojenie postupuje tak, že odstraňuje silu choroby zo životne dôležitých centier a presúva ju smerom k menej kritickým oblastiam. Rekapituluje chorobu v čase, keď odlupuje vrstvy choroby v obrátenom poradí, než v akom sa pôvodne objavovali a stávali sa chronickými alebo habituálnymi.

MUDr. Eva Nováková
Som detská lekárka, svoje vysnívané povolanie s láskou vykonávam už 30 rokov. Každý deň chodím do práce s radosťou, uprednostňujem celostný, ľudský a predovšetkým rešpektujúci prístup k deťom aj k celým rodinám. Podporujem mamičky v ich kompetenciách, v dojčení, v zdravom stravovaní detí. Povzbudzujem rodičov vo výchove svojich detí s vnímavosťou, úctou a láskou.
Komentáre